Ελένη Μπόντη

Εικόνα Ελένη Μπόντη

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ειδική Παιδαγωγική με έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες Special Education with emphasis on Specific Learning Difficulties
Εκπαίδευση

EDUCATION

10.2019 – 01.2020 Postgraduate Distance Learning Degree in Criminal Psychology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 75 hours, 6,25 ECVET credits.

09.2000 - 06.2004 Doctor of Philosophy Degree, School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

09.1996 - 06.1997 Master of Arts (MA) in Psychology and Education of Children with Special Educational Needs (Specific Learning Difficulties), Institute of Education - University of London, U.K.

09.1995 – 06.1996 Advanced Diploma in Education and Psychology of Children with Special Educational Needs (Specific Learning Difficulties), Institute of Education - University of London, U.K.

09.1990 – 06. 1994 1st Higher Education Degree, School of Education, Department of Preschool Education, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

 

Σύντομο βιογραφικό: 

ΕΛΕΝΗ Ι. ΜΠΟΝΤΗ  -  Βιογραφικό Σημείωμα https://orcid.org/0000-0002-4347-1828
Η Ελένη Μπόντη είναι μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Παιδαγωγική με έμφαση στις Μαθησιακές Δυσκολίες».
Το 1994 αποφοίτησε με «Άριστα» από το Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στα πλαίσια του οποίου έλαβε μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και εργασίες που αφορούσαν στην ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κανονικό σχολείο και την εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια των ετών 1994-1996 φοίτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου σε διετές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην ειδική αγωγή με τομέα εξειδίκευσης τις Μαθησιακές δυσκολίες στο κανονικό σχολείο, απ’ όπου και έλαβε τα πτυχία: (1) Advanced Diploma & (2) Master’s στην Εκπαίδευση και Ψυχολογία παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η πρακτική της εξάσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο εξωτερικό, επικεντρώθηκαν στις μεθόδους αξιολόγησης και αντιμετώπισης παιδιών με ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση (Δυσλεξία), τη γραφή, την ορθογραφία και τα μαθηματικά, τη σχέση των διαταραχών λόγου με τις μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τα συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα εκπαιδεύτηκε στην οργάνωση και εφαρμογή εξατομικευμένων, ειδικών προγραμμάτων παρέμβασης σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
Το 2004 ολοκλήρωσε την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Παιδιά προσχολικής ηλικία σε επικινδυνότητα για εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών. Διάγνωση και Παιδαγωγική Αντιμετώπιση» με βαθμό ‘Άριστα’.
Έχει διδάξει το μάθημα «Προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους φοιτητές της Εξομoίωσης του παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών καθώς και το μάθημα: «Προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» στο Διδασκαλείο της Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. για πολλά συναπτά έτη.
Έχει συνεργαστεί με τα παιδοψυχιατρικά τμήματα των νοσοκομείων «Ιπποκράτειο και Παπανικολάου» παρακολουθώντας παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κυρίως σε διαγνωστικό επίπεδο και σχεδιάζοντας προγράμματα Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης.
Στις αρχές του έτους 2001 ίδρυσε το Ειδικό Κέντρο Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών - Δυσλεξίας «Γράμμα», στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (2001-2014). Το 2004, εκλέχθηκε Λέκτορας της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», όπου και είναι υπεύθυνη της «Εξωτερικής Υπηρεσίας Μαθησιακών Δυσκολιών».
Το 2012 έγινε η ανέλιξή της στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Το 2017 διεξήχθη επιτυχώς η διαδικασία μονιμοποίησής της στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. Στα πλαίσια της θητείας της ως πανεπιστημιακός, έχει διδάξει (και εξακολουθεί να διδάσκει) σειρά μαθημάτων (με αντικείμενο τις μαθησιακές δυσκολίες) σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τόσο του Α.Π.Θ. όσο και άλλων πανεπιστημίων. Από το 2016 διδάσκει στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
Τον Οκτώβριο του 2019 (έως τον Ιανουάριο του 2020) παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με Άριστα το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο «Εγκληματολογική Ψυχολογία». Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. Έχει λάβει το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης «Εγκληματολογική Ψυχολογία» συνοδευόμενο από το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.
Έχει συμμετάσχει ως μέλος της τριμελούς ή/και επταμελούς επιστημονικής επιτροπής σε διαδικασίες πλήρωσης ακαδημαϊκών θέσεων, ανέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ στο ΑΠΘ και σε άλλα πανεπιστήμια, καθώς και σε επιτροπές διδακτορικών διατριβών, ενώ έχει αναλάβει την επίβλεψη 3 διδακτορικών διατριβών, καθώς και μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών ψυχολόγων και παιδαγωγών, τόσο από το ΑΠΘ όσο και από άλλα πανεπιστήμια.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, με προφορικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις που αφορούσαν στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, τόσο στη σχολική όσο και την προσχολική ηλικία, την πρώιμη παρέμβαση, τα προβλήματα λόγου και συμπεριφοράς, την παραβατικότητα και την επιθετική συμπεριφορά/σχολικό εκφοβισμό στα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και τις ψυχοκινητικές παραμέτρους στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, κ.α. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε 14 ημερίδες σε σχολεία και εκπαιδευτικούς συλλόγους, ενώ έχει διοργανώσει και διεξάγει 6 σεμινάρια σε ομάδες εκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα διάγνωσης και αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μέσα από τεχνικές και μεθόδους της ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τέλος έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 2 workshops, καθώς και σε 3 ερευνητικά προγράμματα του Α.Π.Θ.
Έχει δημοσιεύσει εργασίες τόσο σε διεθνή όσο και σε ελληνικά περιοδικά και έχει συγγράψει 2 επιστημονικά βιβλία, εκ των οποίων το ένα αποτελεί το διδακτικό εγχειρίδιο του επιλεγόμενου μαθήματος με τίτλο: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρακτικές Εφαρμογές Διάγνωσης και Παρέμβασης» (Κωδικός Μαθήματος: ΙΑ2013) το οποίο διδάσκει στο Τμήμα της Ιατρικής Α.Π.Θ, καθώς και 3 κεφάλαια σε διδακτικά εγχειρίδια της Ιατρικής Σχολής.
Από το 1996 έως και σήμερα ασχολείται σε πρακτικό και κλινικό επίπεδο με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, καθώς και σε ενήλικες. Είναι κάτοχος του πτυχίου της αγγλικής γλώσσας: «Certificate of Proficiency in English», Cambridge University, 1992. Ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι μητέρα δύο παιδιών.
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
2020, Emphasizing on the Neurobiological Basis of Autism spectrum Disorder: A closer look to a different brain, Sofologi, M., Markou, E., Kougioumtzis, G., Kamari, A., Theofilidis, A. & Bonti, E., Dual Diagnosis: Open Access, 5 (1-2), pp.1-6, ISSN 2472-504.
2020 Polymorphous Heterogeneity and Episodes of Violence in School. Educational Implications for Building a Democratic School, Sofologi, M., Kougioumtzis, G., Tsanidou, A., Porfyri, G., Vavetsi, S., Tahmatzidis, D., Kamari, A., Efstratopoulou, M., Giannoglou, S., Tsiviki, E. & Bonti, E., Dual Diagnosis, Vol. 5, No. 1:4. doi: 10.36648/2472-5043.5.1.4
2020 Linguistic Deficiencies with Primary Progressive Multiple Sclerosis,  Sofologi, M., Kougioumtzis, G., Tsanidou, A., Porfyri, G., Vavetsi, S., Tahmatzidis, D., Kamari, A., Efstratopoulou, M., Giannoglou, S., Tsiviki, E. & Bonti, E., Dual Diagnosis, Vol. 5, No. 1:3. doi: 10.36648/2472-5043.5.1.
2020 Different Theoretical Perspectives on Specific Learning Difficulties in Mathematics. Implications for Special Educational Intervention and for Everyday School Practice”: An overview study, Bonti, E., Kamari, A., Kougioumtzis, G., Theofilidis, A. & Sofologi, M. International Journal of Education and Research, Vol. 8, No. 2, pp. 107-118, ISSN: 2411-5681.
2019 Greek Adult Population with Specific Learning Disabilities: Epidemiology, Demographics and Gender Differences, Bampalou, C.E., Kouimtzi, M.E., Bonti, E.& Kyritsis, Z., Hellenic Journal of Psychology (433-2019) (Accepted Article).
2017 Bonti, E., Babalou, C.E., Kouimtzi, E.M., Kyritsis, “Greek young adults with Specific Learning Disabilities seeking learning assessment”, Learning Disability Quarterly (LDQ), doi.org/10.1177/07319487, pp. 1-8.
2016  Bozas A., Bonti E., Kouimtzi E.Μ., Kyritsis, Ζ., Karageorgiou Ι., “Psychosocial functioning in Special Learning Difficulties: Self – reports in a sample of Greek adolescents with SLDs”, International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR), Volume 5, Issue 4, pp. 8-12.
2015 Bonti E. & Tzouriadou, M., “Low Visual-Perceptive Ability Cognitive Profile places urban Greek kindergarten children “at risk” for dyslexic learning difficulties” (Article published based on phd thesis), Education and Urban Society, Vol. 47 (6), pp. 646–668.
2015 Kouli, O, Kourtessis, T., Tzetzis, G., Karkaletsi, F., Skordilis, E.3 & Bonti, E., “Job Satisfaction and Burnout of Greek Secondary Special Education Teachers”, Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, PANR e-ISSN: 2421-7824, pp. 1-11.
2014 Konsta A., Bonti E., Parlapani E., Athanasiadis L. and Fokas K. , “Development and validation of the Greek Severe Impairment Battery (SIB)”, International Psychogeriatrics,  Volume 26, Issue 4, pp. 591-596.
2013 M. Spilioti, A. Evangeliou, D. Tramma, Z. Theodoridou, S. Metaxas, E.Michailidi, E. Bonti, H. Frysira, A. Haidopoulou, D. Asprangathou, A. Tsalkidis, P. Kardaras, R. A. Wevers, C. Jakobs and K. M. Gibson, «Evidence for treatable inborn errors of metabolism in a cohort of 187 Greek patients with autism spectrum disorder (ASD)”, Frontiers in Human Neuroscience Vol.7, 24 Article 858, pp. 1-7.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ*:
*Μπόντη, Ε. (2013)Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια εναλλακτική προσέγγιση για όλους”, εκδόσεις «Μέθεξις», ISBN: 978-960-6796-37-1, 624 σελίδες (εγχειρίδιο διδασκαλίας των στο μάθημα: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρακτικές Εφαρμογές Διάγνωσης και Παρέμβασης» (Κωδικός Μαθήματος: ΙΑΟ417) - Τμήμα της Ιατρικής Α.Π.Θ. (4ο έτος, Χειμερινό εξάμηνο).
Μπόντη, Ε. (2016) “Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια εναλλακτική προσέγγιση για όλους…στην πράξη», Υπότιτλος: «Συστήματα Επιβράβευσης - Οργάνωση Μελέτης, Συμπεριφοράς, Συγκέντρωση - Αυτοεκτίμηση-Συναισθήματα, Πρότυπες Δραστηριότητες: Έτοιμα προς χρήση έντυπα». εκδόσεις «Μέθεξις», ISBN: 978-618-5226-07-7, 82 σελίδες.
Συγγραφή δύο κεφαλαίων σε Εγχειρίδιο Κλινικής Εκπαίδευσης:
Εγχειρίδιο Κλινικής Εκπαίδευσης στην Ψυχική Υγεία", Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΓΝΘ. ‘Παπαγεωργίου’, Διευθυντής: Κωνσταντίνος Φωκάς, εκδ. University Studio Press, ISBN: 978-960-12-2267-7
Συγγραφή των κεφαλαίων με τίτλους:
Κεφ.46) ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠ-Υ) (σελ.384-390).
Κεφ.49) «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Ε.Π.Π.) για Παιδιά/Άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» (σελ. 397-403).
Συγγραφή κεφαλαίου σε Διδακτικό Βιβλίο της Ψυχιατρικής του Α.Π.Θ. με τίτλο: Μπόντη, Ε. «Διαγνωστικές Δοκιμασίες Μαθησιακών Διαταραχών» στον Α΄ Τόμο του διδακτικού βιβλίου της Ψυχιατρικής του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Κλινική Ψυχιατρική», Συγγραφείς: Γ. Στ. Καπρίνης, Α. Ιακωβίδης & Κ.Φωκάς, εκδ. Παρισιάνου Α.Ε., σελ.240-246.
 
ELENI BONTI    -    CURRICULUM VITAE
 
 
 
Eleni Bonti is a tenured Assistant Professor, specializing in the area of Specific Learning Difficulties (SLD), at the 1stPsychiatric Clinic of the Medical School of Aristotle University of Thessaloniki (“Papageorgiou” General Hospital of Thessaloniki). She studied at Aristotle University of Thessaloniki (School of Education (1st Degree) & School of Psychology (Phd) and at the Institute of Education, University of London (Adv. Diploma & Master of Arts). Her research and clinical interests include diagnostic and intervention procedures for children, adolescents and adults with learning difficulties, early diagnosis of Specific Learning difficulties (SLD) and intervention methods during preschool age, language and motor difficulties – issues of comorbidity with SLD, neurodevelopmental disorders and delinquency, etc. She is an educator at the Medical School (Aristotle University of Thessaloniki), the author of an academic book on learning difficulties and has published several articles in both Greek and international journals. She has attended multiple (both international and Greek) conferences with oral presentations and posters with several subjects in the areas of her academic interests. She is also the director of the State certified out-patient Clinic of Learning Disabilities, (1st Psychiatry Clinic, Aristotle University of Thessaloniki, ‘Papageorgiou’ General Hospital, Thessaloniki, Greece).  Since 2016, Eleni Bonti is also a lecturer at the Distance Learning Postgraduate Program in the area of Special Education at the University of Nicosia, Cyprus. She has been working at a clinical level since 1996, in the areas of diagnosis and intervention for children, adolescents and adults with learning difficulties. Finally, she undertakes seminars for training teachers and other professionals (as well as parents) in the areas of diagnosis and intervention techniques for students with learning difficulties.
https://orcid.org/0000-0002-4347-1828
 
 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B7-6987007b/

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.