Βασίλειος Ταρλατζής

Εικόνα Βασίλειος Ταρλατζής

Γνωστικό αντικείμενο: 

Μαιευτική - Γυναικολογία & Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1978 (Oct. – Dec.) Visiting Fellow,

Training in laparoscopy,

Dept. of Obstetrics & Gynecology,

St. Mary’s Hospital,

London, United Kingdom

1982 (Feb. – May) Visiting Fellow,

Training in semen analysis and reproductive immunology,

Dept. of Obstetrics & Gynecology,

Fertility Unit,

State University of Groningen

The Netherlands

1982 (July – Oct.) Visiting Fellow,

Training in reporoductive physiology,

C.S. Mott Center for Human Growth and Development,

Dept. of Obstetrics & Gynecology,

Wayne State University, School of Medicine,

Detroit, Michigan, U.S.A.

1982 (Oct.) Postgraduate Seminar on Human In Vitro Fertilization &

Embryo Transfer

Carmel, U.S.A.

 

1982 (Nov. – Dec.) Training in computers and introduction in programming,

Yale Computer Center,

Yale University, U.S.A.

1983 (Feb.) Postgraduate Seminar on “Ultrasound Use in Obstetrics”,

Yale University, U.S.A.

1983 (April) Postgraduate Seminar on Gynecological Microsurgery,

Yale University, U.S.A.

1984 (March) Postgraduate Seminar on Semen Analysis,

9th Annual Meeting of the American Society of Andrology,

Los Angeles, U.S.A.

1985 (Feb.) Postgraduate Seminar on Hysteroscopy,

Yale University, U.S.A.

1987 (June) Postgraduate Seminar on Embryo Cryopreservation and Ultrasonography,

3rd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction & Embryology

Cambridge, United Kingdom

1991 (Nov.) Postgraduate Seminar on “Salpingoscopy and the New Methods of Evaluating the Fallopian Tubes”,

Bonn, Germany

1993 (April) Postgraduate Seminar on “Assisted Reproduction with Intracytoplasmic Sperm Injection”,

Brussels, Belgium

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.