Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης

Εικόνα Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 
Ονοματεπώνυμο:                   Κωνσταντίνος Ι. Χατζημουρατίδης
Ημερομηνία γεννήσεως:             19/2/1967, Κοζάνη
Πτυχίο Ιατρικής:                  Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (1990, Βαθμός: άριστα)
Ειδικότητα Ουρολογίας:             Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ (1998)
Διδακτορική διατριβή:         Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (2001, Βαθμός: άριστα)
Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ (2015 – σήμερα)
Διεθνείς τίτλοι:                      Fellow of the European Board of Urology (FEBU, 1998)
Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM, 2012)
 

Διδακτικό έργο

 

 1. Μαθήματα κορμού φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ:
  • Ουρολογία
  • Εμβρυολογία (Διασυνδεδεμένο μάθημα)
 2. Επιλεγόμενα μαθήματα προπτυχιακής εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ:
  • Χειρουργική Ογκολογία
 3. Μαθήματα προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ:
  • Τραύμα – Πολυτραυματίας
  • Ανθρώπινη σεξουαλικότητα και σεξουαλική λειτουργία
 4. Μαθήματα ειδικευομένων Ουρολογίας:
  • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
  • Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας

 

Δημοσιεύσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία

 
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά                                        52 (σε 27 πρώτος συγγραφέας)
Δημοσιεύσεις σε αγγλόφωνα περιοδικά                    1
Μονογραφίες – Βιβλία                                               6
Κεφάλαια σε βιβλία                                                    19 (στα 10 πρώτος συγγραφέας)
Περιλήψεις συνεδρίων                                               121
Συντακτικά άρθρα μετά πρόσκληση                          43
 

Δημοσιεύσεις στη Διεθνή βιβλιογραφία

 
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά                                        76 (σε 28 πρώτος συγγραφέας)
Συνολικός δείκτης επηρεασμού (impact factor) 381,856 (ΜΟ: 5,62)
Κεφάλαια σε βιβλία (textbooks)                                 4 (στα 3 πρώτος συγγραφέας)
Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά                                58
Συνολικός δείκτης επηρεασμού (impact factor) 194,273 (ΜΟ: 3,41)
Περιλήψεις συνεδρίων                                               34
Συντακτικά άρθρα (editorials) μετά πρόσκληση      12
 

Βραβεία εργασιών                                                

 
Ελληνικά                                                                     2
Διεθνή                                                                         1

 • 1o βραβείο Πανευρωπαϊκού Ουρολογικού Συνεδρίου 2005

 

Βιβλιογραφικές αναφορές (citations)                      

 
Εργασίες με αναφορές                                                51 – Αναφορές: 4621
Περιλήψεις με αναφορές                                            4 – Αναφορές: 5
Συντακτικά άρθρα με αναφορές                                 3 – Αναφορές: 17
Σύνολο αναφορών                                                      4643
h-index                                                                        31
 

Ερευνητικό έργο

 
Διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες                        21  (σε 13 Επιστημονικός Υπεύθυνος)
 

Προσκεκλημένος Ομιλητής

 
Ελληνικά συνέδρια – συμπόσια                                 137
Διεθνή συνέδρια – συμπόσια                                     28
 

Προεδρεία σε επιστημονικά συνέδρια

 
Ελληνικά συνέδρια – συμπόσια                                 30
Διεθνή συνέδρια – συμπόσια                                     20
 

Κριτής επιστημονικών περιοδικών (Reviewer)

 
Ελληνικά περιοδικά                                                    1
Διεθνή περιοδικά                                                        25
 

Κύρια σημεία Οργανωτικού – Διοικητικού – Επιστημονικού  έργου

 

 • Αρχισυντάκτης (editor in chief) του ενημερωτικού περιοδικού (newsletter – ESSM Today) και της ιστοσελίδας (website) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM) για 3 έτη (2005 – 2007).
 • Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας (Communication Committee) της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ISSM) για 3 έτη (2005 – 2007).
 • Μέλος της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας για την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για τη στυτική δυσλειτουργία (erectile dysfunction), την πρόωρη εκσπερμάτιση (premature ejaculation), τις κάμψεις του πέους (penile curvature) και τον πριαπισμό (priapism) από το 2005, Αντιπρόεδρος στην ίδια επιτροπή από το 2009 και Πρόεδρος από το 2014 έως σήμερα.
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για 2 έτη (2007 – 2009).
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ‘Σύγχρονη Ουρολογία’ που εκδίδεται από την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2007 έως σήμερα.
 • Πρόεδρος της υποεπιτροπής της επιστημονικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM) για την ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία (Men’s Health – Clinical – Erectile dysfunction) για 3 έτη (2009 – 2011).
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) του περιοδικού ‘Journal of Sexual Medicine’ (επίσημου περιοδικού της Παγκόσμιας Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής – ISSM) που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων PubMed με δείκτη απήχησης 3,339 από 1/9/2010 – 31/8/2013 (3 έτη) και από 1/9/2014 έως σήμερα.
 • Έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό (LUTS) σε ασθενείς με και χωρίς σεξουαλική δυσλειτουργία.

 

Επιτροπές διδακτορικών διατριβών

 
Επιστημονικός Υπεύθυνος                                         2
Τριμελείς επιτροπές                                                    9
Επταμελείς εξεταστικές επιτροπές                             10
 

Επιτροπές μεταπτυχιακών εργασιών

 
Επιστημονικός Υπεύθυνος                                         3
Τριμελείς επιτροπές                                                    3
 

Επιστημονικές εταιρείες

 
Ελληνικές εταιρείες                                                    3
Διεθνείς εταιρείες                                                       4
 

Παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων

 
Ελληνικά                                                                     83
Διεθνή                                                                         78
 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.