Δανιήλ Παραμυθιώτης

Εικόνα Δανιήλ Παραμυθιώτης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος: ΔΥ/Γ1/62951/29.11.94 Νομαρχία Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό Δίπλωμα: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Θέμα:«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟ-ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΛΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ [ΡΕΕΡ] ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΛΑΓΧΝΩΝ» Αρ. Διατριβής:1433, Βαθμός: ‘’Άριστα’’
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Ιατρική Σχολή του Δ.Π.Θ. (MSc) στη Χειρουργική του Θέμα:«ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑ Ι ΤΟΥ ΦΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ VATER» Ήπατος - Χοληφόρων –Παγκρέατος: Αριθμ. Πτυχίου : 20 Βαθμός: ‘’Λίαν Καλώς : 8,43’’
Ειδικότητα Χειρουργική: Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α. 10/05/1996-10/05/2002)
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Των Εκπαιδευτών»: 2004-2005 Ε΄ Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Των Εκπαιδευτών», της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Instructor A.T.L.S.: 2008 (Κέντρο A.T.L.S. Βορείου Ελλάδος)
Μετεκπαίδευση
(6 μήνες): Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Χαϊδελβέργης Γερμανίας (Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg) Καθηγητής M.W. Buchler.
(2 μήνες): Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Μονάχου (Technisce Universitat Recths der Isar), Καθηγητής κ. Friess Helmut.
(1 μήνα): Νοσοκομείο St Marks’ Hospital London U.K.
(11 ημέρες): Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Χαϊδελβέργης Γερμανίας (Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg) Καθηγητής M.W. Buchler

Κλινικό έργο

 

Υπηρεσία υπαίθρου Κέντρο Υγείας Λευκίμμης (Ν. Κέρκυρας) (30-01-1995 έως 29-01-1996)

 

Στρατιωτική υπηρεσία Οπλίτης Ιατρός-ειδικότητα «Χειρουργός»

α) 492 Γ.Σ.Ν. Αλεξανδρούπολης (04-02-2004 έως 05-07-2004)

β) 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης (09-07-2004 έως 17-11-2004)

 

Προηγούμενες θέσεις: Στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. στο ΠΓΝΘ Α.Χ.Ε.Π.Α. :

  • Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ. επί θητεία (11/5/2006 έως 27/09/2011)
  • Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ. μόνιμος (27/9/2011 έως 13/11/2012)
  • Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ. (13/11/2012 έως 22/01/2013)
  • Λέκτορας Χειρουργικής Α.Π.Θ. (22/01/2013 έως 31/12/2015)

 

Παρούσα θέση: Ανοπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ. στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του ΠΓΝΘ Α.Χ.Ε.Π.Α. (31/12/2015 έως σήμερα)
 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.