Μαρία Νταουντάκη

Εικόνα Μαρία Νταουντάκη

Γνωστικό αντικείμενο: 

Βιοχημεία-Ανοσοβιοχημεία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Σε ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της Ελβετίας,Αυστρίας, Γερμανίας

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.