Μαρία Νταουντάκη

Εικόνα Μαρία Νταουντάκη

Γνωστικό αντικείμενο: 

Βιοχημεία-Ανοσοβιοχημεία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Σε ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της Ελβετίας,Αυστρίας, Γερμανίας

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.