Δέσποινα Παπακώστα

Εικόνα Δέσποινα Παπακώστα

Γνωστικό αντικείμενο: 

Πνευμονολογία με έμφαση στις ανοσολογικές παθήσεις των πνευμόνων
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση στην Ανοσολογία του πνεύμονα στο Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale στο Νοσοκομείο Laennec στο Παρίσι 1985-1986

Σύντομο βιογραφικό: 

Η Δέσποινα Παπακώστα, είναι Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Ανοσολογίας Πνεύμονα, στην Πνευμονολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ. Συνέβαλε στην οργάνωση και σήμερα είναι υπεύθυνη των Μονάδων:  Άσθματος -αλλεργικών βρογχοπνευμονοπαθειών,  Διαμέσων Πνευμονοπαθειών-Σαρκοείδωσης και Ανοσολογίας πνεύμονα - μελέτης του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος.
 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956, έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής ΑΠΘ το 1980,  τον Τίτλο της Ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας το 1984 και τον τίτλο Διδακτορικής Διατριβής από το ΑΠΘ το 1989.
Μετεκπαίδευση: 1. Στην Ανοσολογία του Πνεύμονα και στο Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες-Σαρκοείδωση, στο   “Institut National de la Santé et de la Récherche Médicale », Unité ΙNSERM 214, στο Νοσοκομείο LAËNΝEC, Paris, France (1985-1986). 2. Έκανε μετεκπαίδευση στο ίδιο Νοσοκομείο στο Παρίσι, Απρίλιο-Μάιο 1988 εντοπισμένη σε θέματα Κυτταρολογίας του BAL.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα: Titre d’ Assistant Etranger, Πανεπιστήμιο René Descartes, Paris V, 1986, μετά από ερευνητική εργασία (thesis) στην ανοσολογία της σαρκοείδωσης, με τίτλο “Régulation immune des cellules sanguines et alvéolaires chez les sarcoidens et les sujets normaux” (Immune regulation of blood and alveolar cells in sarcoidosis)
Έχει μεγάλη ευχέρεια στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και βασικές γνώσεις στη  Γερμανική γλώσσα, όλα πιστοποιημένα με αντίστοιχα πτυχία.
Κλινικό  έργο: Εργάζεται ως ειδικός Πνευμονολόγος από το 1987 έως σήμερα στην Πνευμονολογική Κλινική του ΑΠΘ, αρχικά ως Επιμελήτρια του ΕΣΥ και από το 2001 έως σήμερα ως μέλος ΔΕΠ της Κλινικής και  ως Υπεύθυνη των Εργαστηρίων Έρευνας Αλλεργικών και Διαμέσων πνευμονοπαθειών καθώς και των αντίστοιχων Εξωτερικών Ιατρείων
Το κλινικό εργαστηριακό και ερευνητικό της έργο εστιάζεται στο άσθμα και στις διάμεσες πνευμονοπάθειες – σαρκοείδωση και στο BAL.  Από το 1989 είναι υπεύθυνη για τη μελέτη και αξιολόγηση  του  στη διάγνωση των διαμέσων πνευμονοπαθειών όλων των περιστατικών που διερευνώνται στο Νοσοκομείο « Γ. Παπανικολάου».
Εκπαιδευτικό έργο: Διδάσκει στην Ιατρική  του ΑΠΘ σε προπτυχιακό επίπεδο, Πνευμονολογία από  το 1987, Παθολογική Φυσιολογία (2004), Κλινική Ανοσολογία ( 2010, από το 2017 υπεύθυνη του μαθήματος), Ιατρική της εργασίας (2009), και σε μεταπτυχιακό επίπεδο Εφαρμοσμένη φυσιολογία - Μεθοδολογία ερευνητικής προσέγγισης λειτουργικής ικανότητας του αναπνευστικού συστήματος,  (από το 2004).
Συμμετείχε σε πολλά επίσημα ερευνητικά προγράμματα και κλινικές μελέτες. Είναι κριτής σε περισσότερα από 10 διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συγγραφέας περισσότερων από 100 εργασιών και κεφαλαίων διδακτικών βιβλίων.  Συμμετείχε ως μέλος ΔΣ επιστημονικών εταιρειών. Είναι μέλος της ομάδας των Διαμέσων Πνευμονοπαθειών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πνευμονολογίας από το 1990, και υπήρξε συντονίστρια της ομάδας των Διαμέσων Πνευμονοπαθειών της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας από το 2005-2011. Επί πλέον είναι μέλος Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων και επίσης μέλος επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής πολλών εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακών σεμιναρίων και συνεδρίων.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.