Δημήτριος Γιακουστίδης

Εικόνα Δημήτριος Γιακουστίδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

• Την περιόδο Ιουλίου – Αυγούστου του 2005 επισκεύτηκα για ένα μήνα την Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (Chirurgische Klinik, UniversitatsKlinikum Heidelberg) που διεύθυνει ο Καθηγητής M.W. Buchler, σε συνενόηση με τον Καθηγητή H. Friess. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής. Ιδιαίτερα είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα ευρύ πεδίο χειρουργικών επεμβάσεων. Η συγκεκριμένη κλινική αποτελεί παγκόσμιο κέντρο αναφοράς παθήσεων του παγκρέατος και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε παγκρεατεκτομές για καρκίνο του παγκρέατος (παγκρεατοδωδεκαδάκτυλο εκτομές Whipple και περιφερικές παγκρετεκτομές). Επίσης συμμετείχα σε επεμβάσεις στο ήπαρ (ηπατεκτομές και μεταμοσχεύσεις ήπατος), όπως επίσης και σε ένα ευρύ πεδίο λαπαροσκοπικών επεμβάσεων (πρωκτοκολεκτομών, θολοπλαστικών κ.α.). Επίσης συμμετείχα στις πρωϊνές συναντήσεις, στις επιστημονικές συναντήσεις και στις υπόλοιπες δραστηριότητες της κλινικής.

 

• Το έτος 2006 (15-01-2006 έως 14-07-2006) με εκπαιδευτική άδεια από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. μετέβηκα στην Μονάδα Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων και Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του Πανεπιστημίου του Birmingham στο νοσοκομείο Queen Elizabeth (HPB and Liver Transplant Unit, University Hospitals Birmingham) του Πανεπιστημίου του Birmingham, που διευθύνεται από τον Καθηγητή J. Buckels. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής. Ιδιαίτερα είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στις δραστηριότητες της κλινικής σχετικά με το κύριο αντικείμενο της, τις μεταμοσχέυσεις ήπατος. Το κέντρο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα μεταμοσχεύσεων ήπατος στον κόσμο και κατά την διάρκεια της παραμονής μου είχα την ευκαρία να συμμετάσχω σε επεμβάσεις για λήψεις πολλαπλών οργάνων, όπως και μεταμόσχευσεις ήπατος. Το κέντρο επίσης αποτελεί ένα από τα αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα αντιμετώπισης καρκίνου του ήπατος και του παγκρέατος του Ηνωμένου Βασιλείου και είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αντίστοιχες ογκολογικές επεμβάσεις (ηπατεκτομές και παγκρεατεκτομές). Επίσης συμμετείχα σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής όπως, εξωτερικά ιατρεία (ηπατολογικό προ-μεταμόσχευσης, ηπατολογικό μετα μεταμόσχευσης, ογκολογικό ήπατος-παγκρέτος-χοληφόρων, κα), επισκέψεις στους θαλάμους και στην ΜΕΘ, κλινικές συναντήσεις.

 

• Το έτος 2009 (07-08-2010 εώς 27-09-2010) με εκπαιδευτική άδεια από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. μετέβηκα στην Μονάδα Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων και Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του Πανεπιστημίου του Hong Kong στο νοσοκομείο Queen Mary (DIVISION OF HPB/LT) που διευθύνεται από τον Καθηγητή S.T. Fan. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής, σχετικά με το κύριο αντικείμενο της, τις μεταμοσχέυσεις ήπατος από ζώντες αλλά και πτωματικούς δότες. Το κέντρο επίσης αποτελεί ένα από τα αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα αντιμετώπισης καρκίνου του ήπατος, χοληφόρων και του παγκρέατος του Hong Kong και είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αντίστοιχες ογκολογικές επεμβάσεις (ηπατεκτομές και παγκρεατεκτομές).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.