Κωνσταντίνος Δίνας

Εικόνα Κωνσταντίνος Δίνας

Γνωστικό αντικείμενο: 

Μαιευτική - Γυναικολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Ειδικότητα Μαιευτικής Γυναικολογίας 1994-2000

Μετεκπαιδευση στην γυναικολογική Ογκολογία & λαπαροσκοπική Χειρουργική 2006

Μετεκπαίδευση στην χειρουργική Μαστού 2010

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.