Ευθυμία Βλαχάκη

Εικόνα Ευθυμία Βλαχάκη

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ SAINT GEORGE S HOSPITAL LONDON ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ University

College Hospital in London

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.