Ελισάβετ Γεωργίου

Εικόνα Ελισάβετ Γεωργίου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ιατρική Βιοχημεία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Imperial College Haematology Department, London, UK (10/2008 - 8/2009): Epigenetic control of gene expression in hematology

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.