Εμμανουήλ Παπαναστασίου

Εικόνα Εμμανουήλ Παπαναστασίου

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έτος γέννησης: 1968
Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, πατέρας μίας κόρης 13 ετών
 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1990: Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
1991: Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Φυσική (M.Sc. in Medical Physics), University of Surrey, UK.
2005: Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1995: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής
1996-1997: Εργασία σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.
1997-2018: Ακτινοφυσικός στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πα.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
2018- : Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Α.Π.Θ.
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Προπτυχιακά μαθήματα

  • Ιατρική Φυσική (τμήμα Ιατρικής, Α’ εξάμηνο)
  • Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (τμήμα Ιατρικής, επιλεγόμενο)
  • Απεικονιστική Διαγνωστική Ι (τμήμα Ιατρικής, ΣΤ’ εξάμηνο)

 
Μεταπτυχιακά μαθήματα

  • Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υγεία & Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση

 
Λοιπό διδακτικό έργο
Eκπαίδευση των ειδικευόμενων ακτινοφυσικών στα πλαίσια της 12μηνης πρακτικής τους άσκησης στο Νοσοκομείο. Στο χρονικό αυτό διάστημα έχω εκπαιδεύσει περισσότερους από 35 συναδέλφους ακτινοφυσικούς στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής της Πυρηνικής Ιατρικής, της Φυσικής της Ακτινοδιάγνωσης και της Ακτινοπροστασίας.
Μαθήματα Ακτινοπροστασίας, σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, τεχνολόγους, χειριστές και νοσηλευτές διαφόρων κλινικών του Νοσοκομείου.
Μαθήματα Ακτινοπροστασίας και Φυσικής της Πυρηνικής Ιατρικής σε ειδικευόμενους Πυρηνικούς Ιατρούς και σε τεχνολόγους - παρασκευαστές και νοσηλευτές του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Πα.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
Εκπαιδευτής στα σεμινάρια «Ακτινοπροστασία για χειριστές ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών» και «Ακτινοπροστασία για Παρασκευαστές Πυρηνικής Ιατρικής», που διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), με σκοπό τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας στην ακτινοπροστασία σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
28 πλήρη άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων
48 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων
11 πλήρη άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε τόμους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων
17 περιλήψεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων
1 Κεφάλαιο σε βιβλίο
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., τηλ. 2310 999251
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Πα.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, τηλ. 2313 303142
e-mail: empapana@auth.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.