Ευάγγελος Παύλου

Εικόνα Ευάγγελος Παύλου

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

30/08/2001-16/10/2003: άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ. Μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Νευρολογία και Παιδιατρική Αναπτυξιολογία στο Κέντρο Αναπτυξιακής Πιαδιατρικής "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΚΑΣ".

 

10/02/2005- 16/03/2006: άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στη Β' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ. Υπεύθυνος του νευροφυσιολογικού εργαστηρίου της Β' Παιδιατρικής Κλινικής. Από 1η Απριλίου 2005 υπεύθυνος του τακτικού παιδονευρολογικού εξωτερικού ιατρείου της Κλινικής.

 

Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό:

06/02/2004-06/02/2005: Μετεκπαίδευση ως Clinical Fellow στην Παιδονευρολογική Κλινική του Βασιλικού Νοσοσκομείου για Άρρωστα Παιδιά του Εδιμβούργου (Department of Paediatric Neurosciences of the Royal Hospital for Sick Children) καθώς και στο Τμήμα Ζωής και Υγείας του Παιδιού του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (Department of Child Life and Health University of Edinburgh

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.