Ευδοξία Χατζηβασιλείου

Εικόνα Ευδοξία Χατζηβασιλείου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Βιοχημεία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1995-97 Post-doctoral education in Harvard Medical School, Infectious disease Division and Brigham and Women's Hospital, Microbiology dept.

1998-1999 Teaching Assistant In TEI, Sindos

1999-2001 Main Researcher in a personal award for technology transfer from abroad (ΓΓΕΤ)

2001-2005 Postdoctoral Fellow in Alexandros Fleming Research Institute, Athens

2005-2009 Postdoctoral Fellow in Biochemistry lab, Biology department, School of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki.

2009-today lab of Biological Chemistry, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.