Φώτιος Κυρβασίλης

Εικόνα Φώτιος Κυρβασίλης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Child Health Department, Medical School, University of Aberdeen United Kingdom

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.