Φώτιος Χατζηνικολάου

Εικόνα Φώτιος Χατζηνικολάου

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Από τον Δεκέμβριο του 2007 έως τον Φεβρουάριο του 2008 έλαβα μέρος σε επιστημονικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ιατροδικαστικής στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Τιμισοάρας

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.