Φάρες Σάϊεχ

Εικόνα Φάρες Σάϊεχ

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΑΘΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΠΟΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.