Φώτιος Τοπούζης

Εικόνα Φώτιος Τοπούζης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1/1993-10/1993 Fellow ("Assistant specialiste des Hopitaux de Paris"), National Center of Ophthalmology "Quinze Vingts" Hospital, Paris, France

 

7/1997-8/1998 Glaucoma Fellowship - Glaucoma Research Foundation Fellow, Visiting Assistant Professor, Jules Stein Eye Institute, University California Los Angeles, CA, U.S.A

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.