Βασιλεία Γαρυπίδου-Βρατσκίδου

Εικόνα Βασιλεία Γαρυπίδου-Βρατσκίδου

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ROYAL FREE HOSPITAL MEDICAL SCHOOL LONDON ENGLAND

HAEMATOLOGY DEPARTMENT

CYTOGENETICS

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.