Γεωργία - Αλεξάνδρα Σπυροπούλου

Εικόνα Γεωργία - Αλεξάνδρα Σπυροπούλου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Πλαστική Χειρουργική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

15/07/2006-06/09/2006 Honorary Clinical Fellow in Plastic

Surgery, Addenbrookes Hospital, Hills

Road,CB2 2QQ, Cambridge,UK

 

07/09/2006-30/11/06 Locum Consultant in Plastic Surgery

Christie Hospital, Wilmslow Road,

M20 4BX, Manchester, UK

 

07/02/2007-23/12/2007 Breast Reconstruction Fellow

Birmingham City Hospital, Dudley Road,

B18 7QH, Birmingham, UK

 

01/02/2008-30/7/2008 Microsurgical Fellow

Fu-Chan-Wei rotation,

Chang Gung Memorial Hospital,

123-1 Dabei Road Niaosong Shiang,

Kao-hsiung, Taiwan

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.