Γεώργιος Γιαννακούλας

Εικόνα Γεώργιος Γιαννακούλας

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Σύντομο βιογραφικό: 

O Γιώργος Γιαννακούλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει μετεκπαιδευτεί επί διετίας στην πνευμονική υπέρταση και στις συγγενείς καρδιοπάθειες στο Royal Brompton Hospital στο Λονδίνο. Είναι ο Εθνικός Συντονιστής των Κατευθυντήριων Οδηγιών στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και ήταν ο κριτής των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στην Πνευμονική Υπέρταση, στα Νοσημάτα του Περικαρδίου, στην Καρδιακή Νόσο στην Εγκυμοσύνη και στην Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων. Έχει δημοσιεύσει 200 άρθρα στο Pubmed (3200 βιβλιογραφικές αναφορές, h-factor=32, Νοέμβριος 2020). Η ερευνητική δουλειά της ομάδας του στην πνευμονική υπέρταση έλαβε διάκριση από το Ετήσιο Συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας το 2017. Έχει συμμετάσχει με την Α’ Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στις πιο σημαντικές πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες των τελευταίων ετών στην πνευμονική υπέρταση και στην καρδιακή ανεπάρκεια.
 
George Giannakoulas, MD, PhD is an Associate Professor in Cardiology in Aristotle University of Thessaloniki. He was trained in pulmonary hypertension and congenital heart diseases with a 2-year fellowship at the Royal Brompton Hospital in London. He is currently the National ESC Guidelines Coordinator of the Hellenic Cardiological Society and was a reviewer of the ESC Guidelines of Pulmonary Hypertension, Pericardial Diseases and Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy, Adult Congenitl Heart Disease. He has published 200 scientific papers indexed in Pubmed (3200 citations, h-factor=32, November 2020). The research work of his academic team was recognised in the American College of Cardiology Annual Scientific Session 2017. As a member of the First Cardiology Department, he has participated in most recent major randomised clinical trials in the field of pulmonary hypertension and heart failure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/george-giannakoulas-47a50845/

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.