Γεώργιος Καραπαναγιωτίδης

Εικόνα Γεώργιος Καραπαναγιωτίδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ- OXFORD (JOHN RADCLIFFE UNIVERSITY HOSPITAL/ 12/2009-12/2010), LONDON (ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITAL/ 01/2011-01/2014)

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.