Ελένη Γκίκα

Εικόνα Ελένη Γκίκα

Γνωστικό αντικείμενο: 

Instrumental Analysis of Biomolecules

 

Σύντομο βιογραφικό: 

Helen G Gika is assistant professor of Biomolecular Analysis at the Department of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki. She studied Chemistry (2000) and received her PhD (2004) in Bioanalysis from the Department of Chemistry of the Aristotle University.

She has worked in the food analysis and quality control (Athens, Greece), on the development of metabonomics tools for biomarker discovery research in AstraZeneca (Alderley Park, UK) and, as post doctorate researcher through EU FP7 individual fellowship on biomarker discovery at the Aristotle University. She then worked at FEM IASMA on the development of metabolomics methods. She started as lecturer at the Dept. Chemical Engineering Aristotle University (2011) before moving to the Dept. of Medicine (2015). She was promoted to assistant Professor in 2018. Her research focuses on analytical separations and mass spectrometry (HPLC, LC–MS and GC–MS) and their application in life sciences with special interest in disease biomarkers discovery.

Her work has resulted in more than 100 publications and book chapters and has generated more than 5300 citations (h=33). She has guest-edited three special issues on Metabolomics and a book in Methods in Mol. Biology Series (Metabolic Profiling, 2018, Springer).

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.