Σάββας Γρηγοριάδης

Εικόνα Σάββας Γρηγοριάδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Νευροχειρουργική

Προπτυχιακές σπουδές: 1995, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Α. Π. Θ.

Διδακτορικό διπλωμα: 2006, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Α. Π. Θ.

Μετεκπαίδευση: α) Νευροχειρουργική  Κλινική, Oxford Radcliffe Infirmary, Oxford, UK

β) Research Fellowship, Laboratory of Neuroimmunology and Agnes Ginges Center for Human Neurogenetics, Hadassah Hebrew University Hospital, Jerusalem, Israel

γ) Clinical Fellowship, Νευροχειρουργική Κλινική, Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Israel

δ) Research Fellowship, Έδρα Φαρμακολογίας του Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Israel

ε) Ολοκλήρωση του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΑΝS (European Association of Neurosurgical Societies) με επιτυχή γραπτή δοκιμασία

στ) Τριαντατρία (35) μετεκπαιδευτικά workshops

 

Σύντομο βιογραφικό: 

ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1) Πτυχίο: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Απρίλιος 1995
2) Διδακτορική διατριβή: «Αποκατάσταση της τραυματικής βλάβης του
νωτιαίου μυελού των πειραματόζωων με μεταμόσχευση λεμφοκυττάρων».
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Βαθμός «Άριστα», Μάρτιος 2006
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1998-2005:
1) Νευροχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2) Dept of Neurosurgery, Oxford Radcliffe Infirmary, UK
 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
α) Νευροχειρουργική  Κλινική, Oxford Radcliffe Infirmary, Oxford, UK
β) Research Fellowship, Laboratory of Neuroimmunology and Agnes Ginges Center for Human Neurogenetics, Hadassah Hebrew University Hospital, Jerusalem, Israel
γ) Clinical Fellowship, Νευροχειρουργική Κλινική, Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Israel
δ) Research Fellowship, Έδρα Φαρμακολογίας του Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Israel
ε) Ολοκλήρωση του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΑΝS (European Association of Neurosurgical Societies) με επιτυχή γραπτή δοκιμασία
στ) Τριαντατρία (35) μετεκπαιδευτικά workshops
 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Β’ Νευροχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.  
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
1) Μελέτη τραυματικών βλαβών του νωτιαίου μυελού σε πειραματόζωα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης
2) Μεταμόσχευση στρωματικών κυττάρων μυελού των οστών σε πειραματικό μοντέλο εγκεφαλικής ισχαιμίας
3) Μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων του ΚΝΣ στην Πειραματική Αλλεργική Εγκεφαλομυελίτιδα
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Εκπαίδευση:
α) Σε πειραματικές μεθόδους νευροπροστασίας σε φλεγμονώδεις καταστάσεις του ΚΝΣ
β) Στη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων του ΚΝΣ και στρωματικών κυττάρων του μυελού των οστών σε πειραματικά μοντέλα εγκεφαλικής ισχαιμίας
γ) Σε μεθόδους μελέτης της συμπεριφοράς των πειραματοζώων μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Object Recognition Test)
 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Δημοσιεύσεις
28 διεθνείς δημοσιεύσεις  (Impact Factor: 65,788, h-index: 12 Citations: 344)
Ανακοινώσεις σε 32 διεθνή και ελληνικά συνέδρια
 
Reviewer
Κριτής σε 35 διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 
Μέλος συντακτικής επιτροπής περιοδικών
Μέλος συντακτικής 7 διεθνών επιστημονικών περιοδικών

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.