Αικατερίνη Χαϊδοπούλου

Εικόνα Αικατερίνη Χαϊδοπούλου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

4.2009-10.2009: Clinical Research Fellow, Portex Unit: Respiratory Medicine and Physiology, University College London, Institute of Child Health, Grate Ormond Street Hospital for Sick Children, London,UK

1.2006-3.2006: Respiratory Unit, Grate Ormond Street Hospital for Sick Children, London, UK.

10.2003-6.2004: Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

10.1998-10.2003: Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Παιδοαναπνευστικό Τμήμα

Σύντομο βιογραφικό: 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Κατερίνα Χαϊδοπούλου MD, Phd, HERMES ERS Diplomate είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής –Παιδιατρικής Πνευμονολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με  υποτροφία από το ΙΚΥ για την επίδοσή της σε όλα τα έτη σπουδών. Μετά τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας της Παιδιατρικής  το 1998,  μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική Πνευμονολογία στο Παιδοπνευμονολογικό Τμήμα της Δ΄Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. υπό την επίβλεψη της Καθ. Μαρίας Εμποριάδου, την Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Γ.Ν. Παπανικολάου υπό την επίβλεψη του Καθ. Δ. Πατάκα και  στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο  Grate Ormond Street Hospital for Sick Children του Λονδίνου υπό την επίβλεψη της Καθ. Janet Stocks. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. με αντικείμενο το βρογχικό άσθμα της παιδικής ηλικίας και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Παιδιατρικής Πνευμονολογίας (HERMES European Examination in Paediatric Respiratory Medicine) της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (European Respiratory Society).
Εργάζεται στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. όπου είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Παιδοπνευμονολογικού Τμήματος της ΚΛινικής και του Παιδοπνευμονολογικού Ιατρείου της Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων (MDA Helllas). Το κλινικό και ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην επεισοδιακή συρίττουσα αναπνοή των νηπίων, το βρογχικό άσθμα της παιδικής ηλικίας και την αναπνευστική συμμετοχή στις  νευρομυϊκές παθήσεις. Διδάσκει σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθώς και φοιτητές των προγραμμάτων ERASMUS  και  HELMSIC-IFSA. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει στο Π.Μ.Σ. Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Παιδιατρική Πνευμονολογία της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Έχει βραβευθεί με  Έπαινο Αριστείας στη Διδασκαλία της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο της επικεντρώνεται σε θέματα πνευμονοπαθειών της παιδικής ηλικίας. Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://ikee.lib.auth.gr: Haidopoulou.  Έχει επίσης επιμεληθεί την έκδοση  του «Θεραπευτικού Οδηγού στην Παιδιατρική Πράξη» (2012),  της ελληνικής έκδοσης του «Pocket Essentials of Paediatrics» (2012) και  της ελληνικής έκδοσης του «Pocket Pediatrics, 2nd Edition» (2017).
Συμμετέχει ως μέλος σε επιτροπές του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. και του Α.Π.Θ. (Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών, Επιτροπή Erasmus ως συντονίστρια ECTS σπουδών Erasmus για εισερχόμενους φοιτητές, Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης, Επιτροπή Μονάδας Διασφάλισης Σπουδών ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ. ως υπεύθυνη για το Μάθημα Παιδιατρική). Είναι μέλος 8 Ελληνικών και 3 διεθνών Επιστημονικών – Ιατρικών Εταιρειών, ενώ διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας (2011-2019). Είναι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Παιδιατρικής Πνευμονολογίας (HERMES European Examination in Paediatric Respiratory Medicine) από το Νοέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα.
 
CURRICULUM VITAE
Katerina Haidopoulou MD, Phd, HERMES ERS Diplomate is Professor of Paediatrics & Paediatric Respiratory Medicine at the School of Medicine of the Aristotle University in Thessaloniki, Greece.
She completed her undergraduate degree in Medicine at the School of Medicine of the Aristotle University and undertook her clinical specialist training in Paediatrics at the 4th Pediatric Department, University Hospital AHEPA, Thessaloniki. She received her Doctoral Degree at the School of Medicine of the Aristotle University investigating the pathology of childhood asthma.
She teaches to undergraduate medical students and to postgraduate students of the PPS "Research Methodology in Medicine and in Health Sciences", School of Medicine, Aristotle University and the PPS “Pediatric Pulmonology” of the Medical School of the National and Kapodestrial University of Athens and has been awarded a Commendation of Excellence in the Teaching of the School of Health Sciences, Aristotle University.
Ηer research  interests focus on respiratory conditions that affect children including preschool wheeze, asthma, chest infections and lung disease in neuromuscular diseases. Detailed list of her publications is available at https://ikee.lib.auth.gr: Haidopoulou. She has participated in 14 books with 43 chapters and  edited the publications of the "Therapeutic Guide to Pediatric Practice" (2012), the Greek edition of "Pocket Essentials of Paediatrics" (2012) and the Greek edition of "Pocket Pediatrics, 2nd Edition" (2017).
She participates regularly in all major National and International Congresses and Seminars in Paediatrics and Paediatric Pulmonology as an invited speaker or chairman in topics related with her major research interests and she was a member of the Organizing and/or Educational Committee in several of them. She participates in several committees of the School of Medicine (Doctoral Dissertation Committee, Erasmus Committee as coordinator of Erasmus ECTS studies for incoming students, Internal Evaluation Committee) and the Quality Assurance Unit (MODIP) as coordinator for the Pediatrics Course. She is a member of 8 Greek and 3 international Scientific - Medical Societies and served as Vice President (elected) of the Hellenic Pediatric Pulmonary Society (2011-2019). She is a member of the Examination Committee for the acquisition of the European Diploma in Pediatric Pulmonology (HERMES European Examination in Pediatric Respiratory Medicine).

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.