Κωνσταντίνος Χαϊτογλου

Εικόνα Κωνσταντίνος Χαϊτογλου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Βιοχημεία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Postgraduate position, 1990-1992

Medical School. Laboratory Medicine Pathology

University of Minnesota

Minnesota, USA

 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/costas-haitoglou-55929b40/

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.