Ελπίς Χατζηαγόρου

Εικόνα Ελπίς Χατζηαγόρου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Παιδιατρική - Παιδιατρική Πνευμονολογία
Εκπαίδευση

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.