Εμμανουήλ Χατζηπαντελής

Εικόνα Εμμανουήλ Χατζηπαντελής

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ, ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ, Α'ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΓΝΘ

2. ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΓΝΘ

3. PAEDIATRIC HAEMATOLOGY/ONCOLOGY/BMT DEPARTMENT, BRISTOL ROYAL CHILDREN'S HOSPITAL, UK

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. PAEDIATRIC ONCOLOGY DEPARTMENT, NATIONAL INSTITUTE OF CANCER OF MILANO, ITALY

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.