Χαράλαμπος Καρβούνης

Εικόνα Χαράλαμπος Καρβούνης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

-424 ΓΣΝΕ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1981 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1982)

-251 ΓΝΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1983 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1984)

-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 1984 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986)

-HAMMERSMITH HOSPITAL, LONDON, U.K. - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1987 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1988)

-MASSACHUSSETTS GENERAL HOSPITAL, HARVARD MEDICAL SCHOOL, BOSTON, U.S.A. - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ1995)

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.