Ιωάννης Χρυσογονίδης

Εικόνα Ιωάννης Χρυσογονίδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ακτινοδιαγνωστική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Εκπαίδευση 6 μήνων στην Μαγνητική Τομογραφία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Εκπαίδευση 6 μήνων στο Columbus University of Ohio, USA, στη Απεικόνιση και Επεμβατική του Μαστού

Εκπαίδευση 1 μήνα στο Νοσοκομείο AKHA της Βιέννης Αυστρία, στην Απεικόνιση του Μαστού

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.