Ιωάννα Χουβαρδά

Εικόνα Ιωάννα Χουβαρδά

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ιατρική Πληροφορική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Politecnico di Milano, μεταδιδακτορικη έρευνα , Νοε 2009-Μαιος 2010.

 

Επιπλέον έχει παρακολουθήσει μια σειρά από σεμινάρια μεταπτυχιακής εκπαίδευσης

• Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. (Άνοιξη 1993).

• Μεταπτυχιακά μαθήματα στα πλαίσια προγράμματος κατάρτισης με τίτλο “Επιμόρφωση νέων ερευνητών στην Ιατρική Πληροφορική - Βιοϊατρική Tεχνολογία”., Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. (Φθινόπωρο 1993) Tα μαθήματα αφορούσαν τεχνικές προσομοίωσης του καρδιακού μυός με τη χρήση πεπερασμένων διαφορών και στοιχείων, και επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων με τη χρήση χρονοφασματικών μεθόδων και νευρωνικών δικτύων.

• Εκπαίδευση στο Vision Research Dept, Aston University, Birmingham, UK (Άνοιξη 1994) σχετικά με καταγραφή και επεξεργασία εγκεφαλογραφήματος και μαγνητοεγκεφαλογραφήματος.

• Θερινό Σχολείο Χάους και Μη-Γραμμικών Συστημάτων, Πάτρα (Καλοκαίρι 1996)

• «Ηλεκτροφυσιολογία Καρδιάς», Ακαδημαϊκό Ιατρικό Κέντρο (AMC), Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ, Ολλανδία (18 & 19/10/99)

• «Ιατρική Πληροφορική», Τμήμα Ιατρικής Πληροφορικής Πανεπιστημίου Erasmus, Ρότερνταμ, Ολλανδία (20 & 21/10/99)

• Θερινό Σχολείο Βιοιατρικής Τεχνολογίας, Πάτρα (Καλοκαίρι 2002)

• Θερινό Σχολείο Προηγμένων Τεχνικών Ανάλυσης Βιοιατρικών Σημάτων, Σιένα, Ιταλία (καλοκαίρι 2003)

• Θερινό Σχολείο Προηγμένων Τεχνολογιών στη Βιοιατρική, Πάτρα, (καλοκαίρι 2004)

• Θερινό Σχολείο Προηγμένων Τεχνολογιών στη Βιοιατρική, Πάτρα, (καλοκαίρι 2006)

• Θερινό Σχολείο Προηγμένων Τεχνολογιών στη Βιοιατρική, Πάτρα, (4th International Summer School on Emerging Technologies in Biomedicine, καλοκαίρι 2008)

• 5th IgCLL Educational Workshop on Immunoglobulin Sequence Analysis in Chronic Lymphocytic Leukemia, Brno, 26-27 Σεπτέμβριου 2013

 

Σύντομο βιογραφικό: 

Ioanna Chouvarda (F), Electrical Eng PhD, is Assistant Professor in Medical Informatics, at School of Medicine, AUTH and collaborating researcher with CERTH. She has been involved in medical informatics research for the last twenty years, as regards biomedical data analysis and management, and the generation of eHealth systems and services. She is particularly interested in connected health technologies for chronic disease management, prevention and wellbeing, as well as in the knowledge discovery from physiological and behavioural data and their interplay. In her work at AUTH and CERTH, she has collaborated with numerous European research teams within EU projects (from FP5 to H2020). She has developed as series of undergraduate and graduate lessons in the domain of biomedical informatics, with an interdisciplinary scope. She is member of the IEEE and Associate Editor in Computer Methods and Programs in Biomedicine. She has authored more than 60 peer reviewed papers in international journals, as well as numerous papers in conference proceedings and book chapters.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.