Ιωάννης Κουτελιδάκης

Εικόνα Ιωάννης Κουτελιδάκης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

12/2007, Endocrine Surgery Unit, Hammersmith Hospital, London

4/2009-11/2009 Fellowshiop Program, Universita Cattolica Rome, Policlinico "A. Gemelli" Rome- Department of Endocrine Surgery, Italy

4/2015 Clinical Observer Department of Endocrine Surgery, Maasachusets Eye and Ear Hospital, Harvard University, Boston, USA

2019 Fellow of the European Board of Surgery - Endocrine Surgery (after Exams)

 

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Από το 2018 και Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Χειρουργικής

Εταιρείας, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων από το 2018 και Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Χειρουργικής

Εταιρείας από το 2017. Fellow of the European Board of Surgery-Endocrine Surgery, Fellow

of The American College of Surgeons. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της

Σήψης. 74 δημοσιεύσεις στο PubMed με συντελεστή απήχησης >190 και >1000 citations και 16 Η-Index

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/feed/

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.