Ιωάννης Σπυριδάκης

Εικόνα Ιωάννης Σπυριδάκης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Xειρουργική Παίδων
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Νοσοκομείο Παίδων Babino Gesu,Ρώμη.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.