Ιωάννης Τσινόπουλος

Εικόνα Ιωάννης Τσινόπουλος

Γνωστικό αντικείμενο: 

Οφθαλμολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

05.1987 - 07.1989 Ειδικότητα Οφθαλμολογίας στην Οφθαλμολογική Κλινική του Ludwig Maximilians Universität, München Διευθυντής: Prof. Dr. med. O - E. Lund (Πιστοποιητικό 14) Υποτροφία της D.A.A.D ( Deutscher Akademischer Austauschdienst)(26 μήνες) Kennziffer: 313/008/020/8)

 

01.08.1989 - 30.09.1988 Ειδικότητα Οφθαλμολογίας στην Οφθαλμολογική Κλινική του Ludwig Maximilians Universität, München Διευθυντής: Prof. Dr. med. O - E. Lund με έμμισθη θέση (2 μήνες)

 

10.1989 -10.1991. Συνέχεια ειδίκευσης στην Οφθαλμολογία με έμμισθη θέση στην Οφθαλμολογική Κλινική του Akademisches

Lehrkrankenhaus Harlaching,Ludwig Maximilians Universität, München München, Διευθυντής: Prof. Dr. med. J - H. Greite.(24 μήνες)

 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 

 

02.1997- 04.1997 Εξειδίκευση στην Υπερηχογραφία Οφθαλμού και Κόγχου με υποτροφία της D.A.A.D.(Akademischer Austauschdienst)

στην Οφθαλμολογική Κλινική του Ludwig Maximilians Universität, München Διευθυντής: Prof. Dr. med. Α. Kampik. (3 μήνες)

 

02.1998 - 02.1999 Εξειδίκευση στα οπίσθια μόρια στηνΟφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α με μετεκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ. Διευθυντής Καθηγητής Νικ. Στάγκος (12 μήνες)

 

07.2000 - 12.2000 Εξειδίκευση στη διαθλαστική χειρουργική στην Οφθαλμολογική Κλινική του Ludwig Maximilians Universität,München με μετεκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ. Διευθυντής: Prof. Dr.med. Α. Kampik. Διεύθυνση Τμήματος Διαθλαστικής Χειρουργικής. Prof. Dr. K. Ludwig (6 μήνες)

 

07.2001 - 02.2002 Απόσπαση ως Επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην Οφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α Διευθυντής Καθηγητής Νικ. Στάγκος. Σκοπός της απόσπασης η διοργάνωση τμήματος Υπερηχογραφίας. (9 μήνες)

 

03.2009 – 09.2009 Εξειδίκευση στη χειρουργική του κερατοειδούς στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Erlangen Nürnberg. Διευθυντής: Καθηγητής F. Kruse. (Εξαμηνιαία εκπαιδευτική άδεια ΑΠΘ) (6 μήνες)

Σύντομο βιογραφικό: 

Α. Διδακτικό έργο
Το διδακτικό μου έργο επεκτείνεται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και στη δια βίου μάθηση. Αιχμή των διδακτικών μου δραστηριοτήτων αποτελούν:

 • Η καθιέρωση των Πιστωτικών Μονάδων στην Ιατρική του ΑΠΘ (ECTS Coordinator)
 • Η δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού προσανατολισμού (μαθησιακοί στόχοι,δεξιότητες, ικανότητες στην Οφθαλμολογία, αλλά και την Ιατρική του ΑΠΘ)
 • Το παράρτημα διπλώματος
 • Η καθιέρωση διδασκαλίας σε μικρές ομάδες
 • Η καθιέρωση της αγγλόφωνης διδασκαλίας
 • Η κινητικότητα μεταξύ των φοιτητών

Β. Ερευνητικό έργο
Το ερευνητικό μου έργο σε αριθμούς:
Διεθνείς εργασίες: 51 
Impact factor: 69,496
h- Index: 8
Citations: 342
ι)Βασική έρευνα
Η δραστηριότητά μου στη βασική έρευνα την τελευταία πενταετία κατευθύνεται σε δύο άξονες.
1.    Ανάπτυξη-καλλιέργεια κυττάρων σε διάφορες μεμβράνες. Φυσικές ιδιότητες των ενλόγω καλλιεργειών.
2.    Νανοτεχνολογία–Νανοοφθαλμολογία. Ανάπτυξη υμενίων που θα αποτελούν μέρος ενδοφακών.
ιι)Κλινική έρευνα 
Η κλινική ερευνητική δραστηριότητά μου – η οποία υποστηρίζεται απο το Τμήμα Προσθίου Ημιμορίου του οποίου προίσταμαι -  συνοψίζεται στους κάτωθι άξονες:

 • Σχεδιασμός ενδοφακών–Κλινική εφαρμογή νεώτερων ενδοφακών 
 • Προεγχειρητικός προσδιορισμός της σκληρότητας του καταρρακτικού ενδοφακού. Υπερηχογραφική διερεύνηση 
 • Ανάδειξη και δημιουργία του «παράγοντα επικινδυνότητας» στο χειρουργείο του καταρράκτη 
 • Τρόποι εκπαίδευσης ειδικευομένων στη φακοθρυψία 

Γ.Κλινικό έργο

 • Μετέχω σε όλες τις κλινικές δραστηριότητες της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΠΘ 
 • Διευθύνω – με ανάθεση απο τον Διευθυντή της Κλινικής – το Τμήμα Προσθίων Μορίων της Κλινικής ( www.anterioreye.gr ),  (2008 μέχρι σήμερα).
 • Έχω διεξάγει περισσότερες των 4000 χειρουργικών επεμβάσεων του προσθίου ημιμορίου (περίπου 400 ετησίως)
 • Αναπληρώ τον Διευθυντή (καθ. Σ.Α. Δημητράκο) στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει.

Δ. Διοικητικό έργο
Συμμετοχή σε επιτροπές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Υπό την έγκριση της Πρυτανείας)

 • Απο την ακαδημαϊκή χρονιά 2010–2011 και μέχρι σήμερα είμαι μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΑΠΘ  (http://www.auth.gr/committee/1040) Σημαντικότερο έργο η συμβολή μου στην απόκτηση του Παραρτήματος Διπλώματος του ΑΠΘ (Δεκέμβριος 2012) (Diploma Supplement).

Συμμετοχή σε επιτροπές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (Υπό την έγκριση της Ιατρικής Σχολής). Κυριότερες των επιτροπών είναι οι παρακάτω:

 • ECTS Coordinator της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.(από την ακαδημαϊκή χρονιά 2011–2012 μέχρι σήμερα)
 • Υπεύθυνος Συντονιστής Erasmus+, Erasmus Mundus, Erasmus Placement
 • Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (ΟΜ.Ε.Α), στα πλαίσια της ΜΟ.ΔΙ.Π (Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Καρακιουλάκης)
 • Επιτροπή Αναθεώρησης Προγράμματος Σπουδών (απο το 2010 μέχρι σήμερα) (Υπεύθυνος: Καθ. Α. Γαρύφαλλος)
 • Υπεύθυνος Επιτροπής Ιστοσελίδας
 • Υπεύθυνος διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Bochum, Bonn, Duesseldorf, και Sarbruecken (στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus)

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.