Ιωάννης Βακαλόπουλος

Εικόνα Ιωάννης Βακαλόπουλος

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

-02/1998-07/1999: Μετεκπαίδευση στην Ανδρολογία, Ουροδυναμική, Γυναικοουρολογία και Νευροουρολογία στο Institute of Urology and Nephrology, Royal Free and University College Medical School associated withth St Peter’s, the Middlesex Hospital, London, England

-24.08.03-30.08.03: Μετεκπαίδευση στην ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίων για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Εργαστήριο

αναπαραγωγής Medical University of Lubeck Germany

-05/2006: Εκπαίδευση στη προσθετική Ουρολογία στην τοποθέτηση τεχνητών σφιγκτήρων για τη θεραπεία της ακράτειας ούρων και πεϊκών προθέσεων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας στην

έδρα της American Medical Systems Minneapolis, Minnetonka και σε ειδικά κέντρα τοποθέτησης προσθετικών υλικών σε νοσοκομεία του San Antonio, Dallas και Oclahoma

-10/06-03/07: 7ο εξαμηνιαίο εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών μελών ΔΕΠ ΑΠΘ

-13/07/09-18/07/09: Εκπαίδευση στην ανάλυση σπέρματος στο πρακτικό και θεωρητικό σεμινάριο σπέρματος με γραπτή και πρακτική αξιολόγηση της European society of Human Reproduction (ESHRE)

-03/2012:Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ariadne για την εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με τη δημιουργία εικονικών ασθενών

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.