Ιωάννης Γιγής

Εικόνα Ιωάννης Γιγής

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1. Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, St. Anna Hospital, Herne, Germany, St. Anna-Hospital, Herne στη Γερμανία (01/03/04-31/08/04)

2. Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, St. Anna Hospital, Herne, Germany, St. Anna-Hospital, Herne στη Γερμανία (03-10/12/06)

3. Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, St. Anna Hospital, Herne, Germany, St. Anna-Hospital, Herne στη Γερμανία (07-17/12/07)

4. Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, St. Anna Hospital, Herne, Germany, St. Anna-Hospital, Herne στη Γερμανία (01-10/03/09)

5. Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, St. Anna Hospital, Herne, Germany, St. Anna-Hospital, Herne στη Γερμανία (13-23/05/11)

6. Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, St. Anna Hospital, St. Elisabeth Gruppe, Herne στη Γερμανία (23/2 – 3/3/14)

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.