Ιωάννης Νηματούδης

Εικόνα Ιωάννης Νηματούδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ψυχιατρική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μάρτιος 2003 έως και Ιανουάριος 2004 μετεκπαίδευση στο Universite Catholique de Louvain στις Βρυξέλλες, στο Service de Psychopathologie του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Cliniques Universitaires Saint-Luc (ψυχιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου) υπό την διεύθυνση του Καθ. J.P. Rousseaux και στον τομέα της νευροψυχολογίας στο Centre de Revalidation Neuropsychologie (εργαστήριο Νευροψυχολογίας) υπό τη διεύθυνση του Καθ. X, Seron.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.