Αικατερίνη Μανίκα

Εικόνα Αικατερίνη Μανίκα

Γνωστικό αντικείμενο: 

Πνευμονολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Ειδικότητα Πνευμονολογίας-Φυαματιολογίας

Μετεκπαίδευση στο Νοσοκομείο "G. Pompidou",Παρίσι

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.