Κωνσταντίνος Καλλαράς

Εικόνα Κωνσταντίνος Καλλαράς

Γνωστικό αντικείμενο: 

Φυσιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Το 1997 τρίμηνη εκπαιδευτική άδεια για τις ΗΠΑ (Πρυτ. Πράξη Γ 16822/29.7. 97) και ενασχόληση από 21/7/97 έως 17/10/97 σε θέματα φυσιολογίας του κυκλοφορικού συστήματος στο Overstreet Teaching and Research Laboratory, Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, College of Medicine at The Ohio State University Medical Center υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Χαρίσιου Μπουντούλα.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.