Καλή Μακέδου

Εικόνα Καλή Μακέδου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ιατρική Βιοχημεία-Κλινική Βιοχημεία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Observership in Proteomics - Eastern Virginia Medical School, Norfolk, Virginia, USA (2007).

Clinical Attachment in GC-MS, Urinary Organic Acids Chromatography - St James's University Hospital, Leeds, UK

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.