Κίμων Νανάσης

Εικόνα Κίμων Νανάσης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Νευροχειρουργική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Στην Γενική Νευροχειρουργική (21/4/1988-31/12/1988 & 1/1/1996-5/2/1996)

Στην Στερεοταξία και Λειτουργική Νευροχειρουργική (1/1/1989-31/7/1989, 18/1/1993-15/2/993, 9/4/1994-20/5/1994 & 1/1/1996-5/2/1996)

(Συνολικά 19 μήνες, μετά την λήψη της ειδικότητος, σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού)

Σύντομο βιογραφικό: 

SHORT CURRICULUM VITAE DATE, PLACE OF BIRTH: 1 September 1957, Proti Serron, Greece 1981 Graduated from the Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece 1981-1989. Trained as a Neurosurgeon in the Neurosurgical Clinic of the University Hospital of Cologne, Germany, passing successfully the German state exams in April 1988. After the exams I worked in the same Clinic as a consultant Neurosurgeon 18.1.1989 Ph.D. Thesis (University of Cologne, Germany) 1990- Lecturer for Neurosurgery at AUTH (Medical Faculty) 1999- Assistant Professor for Neurosurgery at AUTH (Medical Faculty) 2005- Associate Professor for Neurosurgery at AUTH (Medical Faculty) 2008 M.Sc. (National School of Public Health, Greece) 2012- Professor for Neurosurgery at AUTH (Medical Faculty) I am currently (since 1990) working in the 2nd Neurosurgical Clinic of the Aristotle University of Thessaloniki as a consultant Neurosurgeon

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.