Λήδα-Καλλιόπη Κοβάτση

Εικόνα Λήδα-Καλλιόπη Κοβάτση

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ιατροδικαστική και Τοξικολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Από 17/7/00 έως 8/9/00: Medical Toxicology Unit,Guy’s and St Thomas’ Hospital Trust, London, UK.

 

Από 30/7/01 έως 1/10/01:Centre for Blood Research, Harvard School of Medicine, Boston, USA.

 

Από 1/7/04 έως 1/8/04:Armed Forces DNA Identification Laboratory, Armed Forces Institute of Pathology, Maryland, USA.

 

Από 1/6/10 έως 10/6/10:Biocentre, University of Leicester, UK.

 

Από 1/11/11 έως 15/11/11:Department of Forensic Molecular Biology, Erasmus MC, University Medical Centre Rotterdam, The Netherlands.

Σύντομο βιογραφικό: 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δρ. Λήδα Κοβάτση
Χημικός-Τοξικολόγος
Ιατρός-Ειδική Ιατροδικαστής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Tηλ. 6937399699
Ηλ. Ταχυδρ. kovatsi@auth.gr
www.test-patrotitas.web.auth.gr
 
Εκπαίδευση
         Ø  Ιατρική ειδικότητα Ιατροδικαστικής (2011)
Ø  European Registered Toxicologist – ERT (2011)
Ø  Πτυχίο Ιατρικής (2007)
Ø  Διδακτορική Διατριβή με γνωστικό αντικείμενο "Τοξικολογία" (2000)
Ø  Πτυχίο Χημείας (1996)
 
Παρούσα
Θέση
Ø Διευθύντρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ø Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
-Επιστημονικά υπεύθυνη του Τμήματος Μοριακής Ιατροδικαστικής-DNA
(www.test-patrotitas.web.auth.gr)
-Επιστημονικά υπεύθυνη του νεκροτομείου ΑΠΘ
-Πραγματογνώμονας των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών
 
Προϋπηρεσία-Μετεκπαιδεύσεις-Συνεργασίες
-Department of Forensic Molecular Biology, Erasmus MC University, Medical Center Rotterdam, The Netherlands.
-Biocentre, University of Leicester, UK.
-Armed Forces DNA Identification Laboratory (AFDIL), Maryland, USA.
-Centre for Blood Research, Harvard Medicine School, Boston MA, USA.
-Medical Toxicology Unit, Guy’s and St. Thomas’ Hospital Trust, London, UK.
-Toxicology Centre of Antwerp, Belgium.
 
Διοικητικές Θέσεις
-Αντιπρόεδρος, Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία
-Γραμματέας, Ελληνική Εταιρία Τοξικολογίας
-Αναπληρωματικό μέλος, Επιτροπή Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας
-Μέλος, Ομάδα εργασίας για την ιατρική ειδικότητα της Ιατροδικαστικής, Υπουργείο Υγείας
-Μέλος διαφόρων επιτροπών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ (πχ. Επιτροπή Βιοηθικής, Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών)
-Διευθύντρια, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
 
 
Συμμετοχή
σε επιστημονικές
οργανώσεις
1) Greek Association of Chemists.
2) Greek Association of Toxicologists.
3) Greek Association of Medical Doctors.
4) ΕΑPCCT (European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists).
5) TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists).
6) Αssociation for Medical Education in Europe.
7) European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
8) MEDICHEM (Occupational and Environmental Health in the Production and Use of Chemicals).
9) ISFG (International Society of Forensic Genetics)
 
 
Διδακτικό έργο
-ΑΕΙ (Προπτυχιακό επίπεδο, Μεταπτυχιακό επίπεδο, Διδακτορικό επίπεδο)
-Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
-Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας
-Σεμινάρια του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ
-Σεμινάρια της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
 
Κλινικό έργο
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ – Κλινικό έργο (τοξικολογικές αναλύσεις) στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ (από το 2003 έως το 2015).
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - Κλινικό έργο (ιατροδικαστικές πράξεις) στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ (από το 2013 έως σήμερα).
 
Επιστημονικό έργο
91 δημοσιευμένες εργασίες στο Web of Science
69 δημοσιευμένες εργασίες στο Scopus
Αναφορές 968
h-index = 16
 
Κριτής εργασιών για τα ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά
 

BMC Psychiatry, BMC Clinical Pathology, Food and Chemical Toxicology, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, Hippokratia, Bioanalysis, Current Organic Chemistry, Drug Testing and Analysis, Toxicology Mechanisms and Methods, Journal of Separation Science, Global Journal of Medical Sciences, Journal of Pharmacy and Pharmacological Research, Reviewer, The Open Forensic Science Journal, Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, Epigenomics, Toxicology, Clinical Toxicology, Journal of Forensic Research, The Cellular and Molecular Biology, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.