Κωνσταντίνος Πορπόδης

Εικόνα Κωνσταντίνος Πορπόδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία
Εκπαίδευση

 

Σύντομο βιογραφικό: 

 
Μετεκπαίδευση:
2008: Πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Θεσσαλονίκη
2009: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, Στρατηγικές Επιτυχημένων Παρουσιάσεων, Αθήνα
2010: Τρίμηνη Μετεκπαίδευση σε θέματα βρογχικού άσθματος, βρογχοσκόπησης και εργοσπιρομετρίας, Dominicus Krankenhaus Dusseldorf, Γερμανία
2018: Δίμηνη Μετεκπαίδευση στην Επεμβατική Πνευμονολογία, Τμήμα Επεμβατικής Πνευμονολογίας, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα
2020: Τρίμηνη Μετεκπαίδευση στην Επεμβατική Πνευμονολογία, Τμήμα Επεμβατικής Πνευμονολογίας, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα
2020: EBUS Biopsy Masterclass, Sponsored by Astrazeneca
 
Ερευνητική Δραστηριότητα
Συμμετοχή σε 40 ερευνητικά πρωτόκολλα, σε 7 από αυτά ως Κύριος Ερευνητής.
Επιπρόσθετα συμμετοχή στα:

  • ERA PerMed, Joint Transnational Call for Proposals (2020) for “Personalised Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation”, JTC2020, ERAPERMED2020-342, Πολυκεντρική Μελέτη, Project title: Personalized multimodal therapies for the treatment of lung cancer, PMT-LC
  • Horizon 2016-2020: Πολυκεντρική Μελέτη INLIFE (Independent Living Support Functions for the Elderly). Project title «Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της έκβασης ασθενών με ήπιες γνωσιακές διαταραχές ή άνοια», ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτόμας δράσης (Innovation Action), κωδικός σύμβασης PHC-20-2014-643442
  • 2nd Call for H.F.R.I. Research Projects to support Faculty Members and Researchers, Scientific Area: SA3. Life Sciences (Medical & Health Sciences), Πολυκεντρική Μελέτη: Project title: Identification of biomarkers of resPonse in inoperAble Non-small cell lung CanceR pAtients by invesTigating the role of rebIopsy at disease prOgreSsion (PANCRATIOS), Κλινική Μελέτη με Πρωτοβουλία Ερευνητή: Κ. Πορπόδης. (σε εξέλιξη)
  • Efficacy of Mepolizumab in Severe Asthmatics (MESILICO) Clinical Trials, Identifier: NCT04612556, Aristotle University Of Thessaloniki, Protocol Record Study 12316, Πολυκεντρική Κλινική Μελέτη με Πρωτοβουλία Ερευνητή: Κ. Πορπόδης

 
Κριτής σε περιοδικά:
PLOS ONE
Πνεύμων
Case Reports in Medicine
ERS Educational Publications
European Respiratory Journal Open Research
Canadian Respiratory Journal
BMJ Case Reports
Frontiers in Medicine Research Topics
 
Δημοσιεύσεις
90, h-index: 16

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.