Λεμονιά Σκούρα

Εικόνα Λεμονιά Σκούρα

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ιατρική Μικροβιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Εργαστήριο Μικροβιολογίας(4έτη) και Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (1 έτος)

PHLS Respiratory and Systemic Infection Laboratory, Central Public Health Laboratory,London

Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας του Γ.Ν. ο «Ευαγγελισμός»,Αθήνα

Department of Transplantation Immunology,Institute of Immunology

University of Heidelberg

Εργαστήριο Αναφοράς του Κέντρου Λοιμώξεων του Health Protection Agency στο Colindale, London

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.