Μιχαήλ Χουρδάκης

Εικόνα Μιχαήλ Χουρδάκης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Βασική Ιατρική Διατροφολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση στην Ιατρική Διατροφολογία (Ernährungsmedizin)

Innsbruck, Austria

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.