Μαρία Ελένη Μάνθου

Εικόνα Μαρία Ελένη Μάνθου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Ιστολογία-Εμβρυολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

- Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Κυτταρολογίας το 2009.

- Επιστημονική βοηθός στον τομέα Ανατομικής-Ιστολογίας-Φυσιολογίας, Σχολή ιατρικών επιστημών, University of Bristol, U.K. 01/2003-06/2003.

- 2 φορές Επιστημονική Βοηθός στο Εργαστήριο Ανατομίας του Κέντρου Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στη Γερμανία 1/2012-3/2012 και 10/2012-12/2012

- 2 φορές υπότροφος στα πλαίσια του προγράμματος DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst -German Academic Exchange Service) στο Εργαστήριο Ανατομίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας στη Γερμανία (3/2014 και 6/2015).

- Παρακολούθηση δύο προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής (έτους 2008-09 και 2014-15).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.