Μαρία Παπαϊωάννου

Εικόνα Μαρία Παπαϊωάννου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία
Εκπαίδευση

Postgraduation Training

2006-2007: Post-Doc in the group of Prof. Dr. Aria Baniahmad at the Institute of Human Genetics, Jena University Hospital, Germany

2007-2008: Post-Doc in the group of Prof. Dr. George Iliakis at the Institute of Medical Radiation Biology, University of Essen-Duisburg, Germany

05-06/2008: Fellowship for the «2008 NASA Space Radiation Summer Workshop» at Brookhaven National Laboratory (BNL), Long Island, New York, USA.

07-09/2010: Visiting scientist at the Institute of Human Genetics, Jena University Hospital, Germany

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.