Μαρία Στάγκου

Εικόνα Μαρία Στάγκου

Γνωστικό αντικείμενο: 

Νεφρολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1/5/2004-10/12/2004: Μετεκπαίδευση Imperial College του Λονδίνου, Imperial College London,Hammersmith Hospital, Division of Medicine, Renal Section με εκπαιδευτική άδεια από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και υποτροφία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.