Κωνσταντίνος Νάτσης

Εικόνα Κωνσταντίνος Νάτσης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

ANATOMICAL INSTITUD MEDICAL SCHOOL COLOGNE GERMANY

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.