Νικόλαος Σαρατζής

Εικόνα Νικόλαος Σαρατζής

Γνωστικό αντικείμενο: 

Αγγειοχειρουργικη
Εκπαίδευση

 

 

Σύντομο βιογραφικό: 

Ηλικία 61 ετών
Παντρεμένος με 2 παιδιά
1983  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πτυχίο Ιατρικής Σχολής 
1984-1986 Θητεία στο Στρατό
1987 Αγροτικό Ιατρείο 
1987-1994 Ειδίκευση στην Αγγειοχειρουργική Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ
1994 - 1997 Επιστημονικός Συνεργάτης στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ νοσοκομείο AXEPA
1997 - 2000 Επιμελητής Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ
2000 - 2004 Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής
2004 - 2010 Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
2010 - 2014 Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
2014- τώρα Τακτικός Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου  
 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1. Ενδαγγειακή Χειρουργική στο Phoenix, Arizona USA (E. Diethrich) (2005)
  2. Χειρουργική Ανευρυσμάτων αορτής και eversion ενδαρτηριεκτομή καρωτίδων στην αγγειοχειρουργική κλινική στο Municipal Hospital Nuremberg  Germany (1990 and 1991 D. Raithel

3.     Διαδεμική αγγειοπλαστική των καρωτίδων στο Cardiac Centre St. Katharinen Frankfurt Germany (March 2006) ( Horst Sievert.)
4.     Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσματων Θωρακικής αορτής Vienna (Workshop, December 2006) under A. Cherny and B. Sekl. 
5.     Ενδαγγειακές τεχνικές στην διόρθωση βλαβών μηριαίων και κνημιαίων αρτηριών (September 2008) in Brussels under I. Baumgartner and F. Vermassen and in Maria Cecilia hospital in Cotignola, Italy (May 2009) under A. Cremonezi.
6.     Training to use: Treovance graft to repair abdominal aortic aneurysms in 4th FOCUS Meeting in Barcelona (October 2012), NELLIX graft for AAA (2014, Oslo) and Endologix AFX graft
7.     Εκπαίδευση στη χρήση Fenestrated Anaconda endograft for pararenal aneurysms (November 2014, London, Saint Marys’ Hospital , UK )
 
 
ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (member since1994)
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (member)
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2006, member)
4. European Society of Vascular Surgery (ESVS 1995, full member)
5. International Society of Vascular Access (VAS 1998, full member)
6. International Society of Endovascular Surgery (ISES, member, 2003)
7. Member of the International College of Surgeons (since 2012)
8. Member of Mediterranean Vascular society 
 
 
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 
1.     ASSES study of the superficial femoral artery angioplasty with stents from nitinol, 
2.     Calisto study investigation of superficial thrombophlebitis 
3.     Engage control study for Endovascular Repair of abdominal aortic aneurysms with Endurant stent-graft
 
Workshop Ανά διετία διοργάνωση εκπαιδευτικού Διεθνούς σεμιναρίου στην ενδαγγειακή χειρουργική των μηριαίων αρτηριών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 
ΟΜΙΛΙΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
65 ομιλίες και παρουσιάσεις σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια
Συμμετοχή σε 130 συνέδρια
Διδασκαλία σε 4 μεταπτυχιακά μαθήματα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο
Υπεύθυνος του επιλεγόμενου μαθήματος Αγγειοχειρουργικής
 
Δημοσιεύσεις
190  επιστημονικές μελέτες εκ των οποίων 42 Ελληνικά περιοδικά, 81  διεθνή ιατρικά περιοδικά, 4  κεφάλαια σε Ελληνικά και 5  κεφάλαια σε Διεθνή Βιβλία
43 case reports Ελληνικά Βιβλία, 2  Διδακτορικές Διατριβές, 2 εργασίες σε τιμητικούς τόμους και , 4 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων.
Me impact factor = 162,268, 1014 citations και h-index 19 
 

LinkedIn: 

Nikolaos Saratzis

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.