Γεώργιος Παπαζήσης

Εικόνα Γεώργιος Παπαζήσης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Uppsala Monitoring Centre, WHO collaborating centre for international drug monitoring

Δημοσιεύσεις

Pubmed 58, citations 1450, h index 23

Διακρίσεις

Mentor for Scientists/PhD candiate, Technical University Munich, Department of Psychiatry. 

 

 

Σύντομο βιογραφικό: 

Georgios Papazisis MD, PhD,  is Associate Professor of Basic and Clinical Pharmacology at the Department of Clinical Pharmacology, School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki Greece. He is a practicing psychiatrist specialized in psychopharmacology and Cognitive-Analytic Psychotherapy. Clinical Neuropsychopharmacology, pharmacovigilance (psychotropic drug safety and patient’s safety), adverse drug reactions, evidence-based psychiatryand psychiatric epidemiology (mental health disorders during pregnancy especially) are his fields of interest. In 2018 he completed the pharmacovigilance training course at Uppsala Monitoring Centre, the WHO collaborating Centre for international drug monitoring. During the COVID-19 pandemic he was actively involved in webinars regarding the psychological impact of the lockdown and mental health support of the general population and the health care providers especially (https://www.youtube.com/watch?v=Mcq2b3WnlF4,https://www.youtube.com/watch?v=93ucWsChmDY&fbclid=IwAR32ZuhRC24STznu2t2p6jzUQ277MRjspHTB3GF7bGzPpzFUjoORSX2-4JM).
Currently he is the principal investigator for Greece in two projects:
- Multicenter clinical trial: RTOC-Validating reward-related biomarkers to facilitate development of new treatments for anhedonia and reward processing deficits in schizophrenia and major depressive disorder (NCT04024371- https://clinicaltrials.gov)
-Horizon2020 Justice Programme ‘JUSTSO’: Analysis, Knowledge dissemination Justice implementation and Special Testing of novel Synthetic Opioidshttps://justso-eu.eu
He is also the Pharmacovigilance representative for the Greek National Hub in the  Conect4children (c4c) project : https://conect4children.org
 
He currently serves as an External Expert for the European Medicines Agency (EMA) and is also National Representative Observer of the EMA Central Nervous System Working Party. Additionally, he serves as an external expert and clinical assessor for the Pharmacovigilance Department of the Greek National Organization for Medicines (EOF). He is also member of EOF’s Second Degree Scientific Advisory Board and was member of the National Committee for Illicit Drugs and the National Health Technology Assessment Committee. Dr. Papazisis is the Treasurer of the Greek Society of Pharmacology and Clinical Pharmacology, member of the ‘Evidence Based Psychiatry’ section of the World Psychiatric Association and active member of the ECNP, AGNP, EACPT, ISoP. He is an ad-hoc reviewer of several international journals and has published >55  Pub-Med papers (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papazisis+g), >100 indexed abstracts and 2 book chapters (Springer 2017, Elsevier 2016). His work has over 1400 citations with an h-index of 23 (https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1YwtMGEAAAAJ).
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1641-9095
 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.